Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

Zdravotné poistenie
Zdieľať na Facebooku


Zdravotné poistenie v Rakúsku – Krankenversiche­rung
týka sa živnostníkov aj zamestnancov

Živnostníci aj zamestnaci v Rakúsku sú v Rakúsku povinne zdravotne poistení.

Po prihlásení do zdravotnej poisťovne v Rakúsku Vám zaniká zdravotné poistenie na Slovensku a ste povinný odovzdať slovenskú kartu poistenca príslušnej zdravotnej poisťovni. Rakúska zdravotná poisťovňa Vám vydá kartu poistenca e-card (zelená kartička), ktorá Vám zabezpečí ošetrenie v Rakúsku.

Pozor! Na Slovensku ste poistencom cudzieho štátu. Na Slovensku rakúska e-card neplatí.

Toto sa týka aj nezaopatrených rodinných príslušníkov poistenca, napr. ak je manžel zamestnanec alebo živnostník v Rakúsku a ak je manželka na materskej dovolenke, tak celá rodina (manžel, manželka aj deti) musí byť zdravotne poistená v Rakúsku.
Týmto im zaniká zdravotné poistenie na Slovensku a všetci nezaopatrení členovia rodiny sa stávajú rakúskymi poistencami.

Čo je e-card? Zelená kartička e-card je karta poistenca v Rakúsku. Túto kartu predložte pri ošetrení lekárovi v Rakúsku. Lekárom na Slovensku sa táto kartička nepredkladá.

Na druhej strane e-card je potvrdenie o európskom zdravotnom poistení, ktoré Vám zaručuje bezplatné nevyhnutné zdravotné ošetrenie v štátoch EÚ, teda aj na Slovensku. Ide však len o nevyhnutné ošetrenie, netýka sa bežných ošetrení.

V prípade, že nemáte so slovenskou zdravotnou poisťovňou dohodnuté preplácanie nákladov na ošetrenie, je možné, že si za bežné ošetrenia vykonané na Slovensku budete musieť zaplatiť v hotovosti. V takom prípade Vám rakúska zdravotná poisťovňa preplatí časť, alebo celú sumu nákladov.

Ak ste zdravotne poistený v Rakúsku a plánujete naďalej Vy aj Vaše deti navštevovať lekárov na Slovensku, a chcete mať nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu v SR, musíte o to požiadať príslušné zdravotné poisťovne v oboch štátoch.

Poistenec je povinný oznámiť všetky zmeny obom zdravotným poisťovňam do 8.dní. Začiatok alebo koniec pracovného pomeru poistenca alebo manžela/manželky v zahraničí, zmena adresy, mena, narodnie dieťaťa, začiatok alebo ukončenie štúdia detí, ktoré už nie sú školopovinné atď.

Ak máte záujem o našu pomoc, kontaktujte nás.
 

Rakúska e-card – kartička zdravotného poistenia v Rakúsku


Predná strana – zelená – Vám zabezpečí ošetrenie, preventívne prehliadky a pobyt v zdravotných zariadeniach len v Rakúsku. Na Slovensku ani v EÚ sa ňou nemôžete preukázať.

Európsky preukaz zdravotného poistenia.


Zadná strana – modrá – so znakom AT Vám zabezpečí nevyhnutné ošetrenie v štátoch EÚ, aj na Slovensku, ale len nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť, teda nie preventívne prehliadky ani iné ošetrenia neohrozujúce život.!
Úhrady za zdravotnú starostlivosť v EÚ su obmedzené a karta platí len vo verejných zdravotníckych zariadeniach.
Preukaz môžete využiť na nevyhnutné ošetrenia v rámci EÚ napr. na dovolenke v štátoch EÚ.
Pozor! len ak je na zadnej strane Vaše meno a všetky čísla. Ak máte namiesto písmen a čísel len hviezdičky, táto kartička nie je použiteľná v EÚ.

Slovenský preukaz poistenca poisteného v EÚ

Ak ste zdravotne poistený v Rakúsku, ale trvalo žijete na Slovensku a plánujete naďalej navštevovať lekárov na Slovensku, musíte si vybaviť slovenský preukaz poistenca poisteného v EÚ, ktorý Vám zaručí bezplatné ošetrenia u lekárov na Slovensku.
O tento preukaz je potrebné požiadať.
Tento preukaz Vám zabezpečí kompletnú zravotnú starostlivosť na Slovensku, vrátane preventívnych prehliadok a bežných vyšetrení.
Zdravotnú poisťovňu na Slovensku si môžete vybrať sami, nezáleží na tom, v ktorej ste boli poistený/á predtým.
Lekárom bude zdravotná starostlivosť preplácaná cez slovenskú zdravotnú poisťovňu, ktorej Vaša rakúska ZDP preplatí všetky úhrady.

Zmenu zdravotného poistenia (začiatok alebo koniec poistenia v At) ste povinný hlásiť príslušnej slovenskej zdravotnej poisťovni do 8 dní.
Ak ste zravotne poistený v Rakúsku a slovenskej ZDP ste nenahlásili zmenu, ani ste neodovzdali slovenský preukaz poistenca, nemôžete sa ním preukázať u lekára. Slovenský preukaz poistenca dňom Vášho poistenia v Rakúsku stratil platnosť!

Mohlo by sa stať, že slovenská zdravotná poisťovňa bude od Vás požadovať neprávom uhradené platby.
Vo vlastnom záujme hláste všetky podstatné zmeny všetkým inštitúciám, ktorých sa týkajú.

Ak máte záujem o našu pomoc, kontaktujte nás.
(posledná aktualizácia január 2023)

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie