Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

Práceneschopnosť
Zdieľať na Facebooku


Dobrovoľné nemocenské pripoistenie živnostníkov v Rakúsku – Zusatzversicherung
Platné od 01.01.2017!!!!


Od 1.1.2017 nastali podstatné zmeny v nemocenskom pripoistení živnostníkov v Rakúsku.
Živnostník platiaci odvody v Rakúsku nemá automaticky nárok na peňažnú náhradu príjmu pri práceneschopnosti. Má však možnosť sa dobrovoľne nemocensky pripoistiť.

Kedy vznikne nárok na vyplácanie náhrady príjmu pri PN.
Nárok na náhradu mzdy pri PN živnostníkovi vznikne po 6tich mesiacoch od začiatku platnosti dobrovoľného pripoistenia.
Výnimka:
Ak PN vznikla z dôvodu pracovného úrazu, je možné plnenie aj skôr.

Výška odvodov:
2,5% z vymeriavacieho základu, minimálne však 30,77€ mesačne. Odvody na dobrovoľné nemocenské pripoistenie sa platia kvartálne spolu s povinnými odvodmi.

Výška náhrady príjmu pri PN
Prvé 3 dni 0€.
Od 4.dňa 60% z Vášho denného vymeriavacieho základu.
Z minimálneho vymeriavacieho základu je denná náhrada príjmu vo výške 8,51€.

Aký je Váš vymeriavací základ pre dávky pri PN.
Výšku svojho mesačného vymeriavacieho základu zistíte v kvartálnom výpise SVA.
Minimálny vymeriavací základ pre rok 2017 je 425,70€
Začínajúci živnostníci a tí, ktorí si nepodávajú daňové priznanie, majú minimálny vymeriavací základ.

Ako si vypočítať výšku dennej dávky PN
(VZ * 12 / 365 * 0,6)= denná dávka pri práceneschopnosti
VZ-vymeriavací základ pre Zusatzversicherung
Kalkulačka výpočtu náhrady mzdy pri PN.

Lehoty pre hlásenie PN.
Práceneschopnosť musíte nahlásiť do 7 dní od vzniku PN. Ak PN trvá dlhšie ako 14 dní, po 14tich dňoch je potrebné opätovne oznámiť trvanie PN.

Dĺžka vyplácania náhrady príjmu pri PN.
Náhrada príjmu pri nepretržitej PN sa vypláca maximálne 26 týždňov.
Ak je PN z dôvodu tej istej diagnózy prerušovane viac krát po sebe, týždne sa spočítavajú.
Ak Vaša PN z dôvodu tej istej diagnózy presiahne 26 týždňov, od 27. týždňa Vám zaniká nárok na vyplácane dávok z dobrovoľného pripoistenia. S rovnakou diagnózou môžete dostávať dávky až po ďalších 26tich týždňoch pripoistenia.

Zdaňovanie príjmu pri PN.
Vyplatená náhrada príjmu pri PN sa zdaňuje!

Sociálna pomoc pri dlhodobej PN
Pri PN, ktorá trvá viac ako 42 dní nepretržite, má živnostník nárok na sociálnu pomoc v chorobe.
Nárok na sociálnu pomoc vzniká od 43tieho dňa PN.
Výška sociálnej pomoci je 29,23€ denne.
Živnostník, ktorý nebol dobrovoľne nemocensky pripoistený má tiež nárok na sociálnu pomoc od 43tieho dňa nepretržitej PN.
Maximálna dĺžka poberania sociálnej pomoci pri PN je 20 týždňov.

V prípade, že Vaša PN nastala následkom pracovného úrazu, alebo úrazu cestou do práce, je potrebné oznámiť pracovný úraz príslušnej poisťovni. Viac informácií nájdete tu: pracovný úraz

Formulár k hláseniu práceneschopnosti
Tento formulár si môžete obojstranne vytlačiť a pri PN predložiť ošetrujúcemu lekárovi so vzorom na vyplnenie, ktorý je uvedený nižšie

KRANKENMELDUNG nemecky

Návod na vyplnenie HLÁSENIA O CHOROBE:

Na začiatku PN vyplňte a odošlite do 7 dní od začiatku PN.
Pri PN trvajúcej dlhšie ako 14dní je potrebné odoslať tlačivo každých 14 dní.
Koniec PN je potrebné hlásiť čo najskôr po ukončení.
Vždy odosielajte originál s pečiatkou a podpisom lekára.
V prípade, že Vaša PN bude trvať dlhšie ako 42dní, budete mať nárok na sociálnu podporu pri dlhodobej PN aj v tom prípade, že nie ste dobrovoľne nemocensky pripoistená.
Druhá strana sa vypĺňa v tom prípade, že PN trvá dlhšie ako 42dní a žiadate sociálnu podporu.
Nezabudnite vyplniť číslo Vášho účtu vo forme IBAN a BIC.
Účet môže byť vedený aj na Slovensku, nemusí byť rakúsky.
Nezabudnite sa podpísať na druhej strane!

VZOR TLAČIVA: V SLOVENČINEV prípade záujmu o našu pomoc nás KONTAKTUJTE.

(posledná aktualizácia Január 2017)

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie