Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

Ochrana osobných údajov
Zdieľať na Facebooku


Vaše osobné údaje spracúvame podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovSprávcom Vašich osobných údajov je Bc. Erika Mudrá, so sídlom na ul. Železiarenská 25, 040 15 Košice, IČO: 43847927Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu poskytnutia objednaných služieb a plnenia zmluvy.

K registrácii na našej webstránke je potrebné Vaše meno a Váš email.

Z dovôdu zachovavania bezpečnosti, uchovávame logy pokusov o prihlásenie s IP adresu, DNS prekladom a údaje o prihlasovanom zariadení.

K vedeniu účtovníctva sú potrebné fakturačné údaje: Vaše meno a adresa

K plneniu zmluvy na základe Vašej objednávky sú potrebné údaje, ktoré vyžaduje príslušná inštitúcia, v ktorej žiadate o schválenie Vašich nárokov. O potrebných údajoch Vás informujeme individuálne v závislosti od objednanej služby.

K Vašim osobným údajom má prístup obmedzený okruh osôb. V prvom rade zamestnanec, ktorý spracúva a vybavuje Vašu žiadosť. Vaše osobné údaje nie sú bezdôvodne sprístupňované iným zamestnancom. Naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

Na ochranu Vášho súkromia kladieme veľký dôraz.

Naše elektronické komunikačné prostriedky a archív dokumentov sú zabezpečené proti neoprávnenému prístupu iných osôb.

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, s využitím moderných technológií na ochranu pred zneužitím, poškodením, alebo zničením.

V súvislosti s prevádzkou našich služieb sa nedá vyhnúť situáciám, kedy je potrebný napríklad zásah technika. Ubezpečujeme Vás, že spolupracujeme len s overenými spolupracovníkmi, u ktorých máme istotu, že sú Vaše údaje v bezpečí. Technický zásah do nášho počítača prebieha vždy v priestoroch našej prevádzky a za prítomnosti zodpovednej osoby.

Zoznam inštitúcií, s ktorými spolupracujeme:

webhosting: WebSupport s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO 36421928

účtovnícke služby: ÚSK s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO 46966749

Žiadna z týchto inštitúcií nemá prístup k údajom, ktoré nie sú v jej kompetencii spracúvania.Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

– Máte právo na informácie, aké údaje o Vás spracúvame

– Pokiaľ sa vo Vašich osobných údajoch niečo zmení, máte právo, v mnohých prípadoch aj povinnosť informovať nás o tom a žiadať o opravu, úpravu alebo zmenu osobných údajov.

– Právo na prenesenie Vašich osobných údajov k inému spracovateľovi. Toto právo využívate napr. pri prenesení Vašich údajov do inštitúcií, ktoré schvaľujú Vaše oprávnené nároky.

– Máte právo na zabudnutie, to znamená na vymazanie Vašich osobných údajov z našej databázy. V tejto súvislosti upozorňujeme, že určité údaje sme povinní uchovávať podľa zákona. Ide napríklad o fakturačné údaje, atď. V prípade Vašej žiadosti o výmaz osobných údajov vymažeme všetky Vaše osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom o povinnosti ich uchovania. O výmaze Vašich osobných údajov Vás budeme informovať.

– Pokiaľ by ste mali akékoľvek pochybnosti ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, budeme radi, ak nás budete kontaktovať v klientskej zóne cez správy, alebo na vyššie uvedenej emailovej adrese, alebo poštou.Vaše osobné údaje sú spracúvané v rámci EÚ, kde platí zákon o ochrane osobných údajov. Vaše údaje nie sú posielané do tretích krajín mimo EÚ.Naše odporúčanie pre Vás:

Odporúčame Vám neukladať si prístupové heslá v počítačoch, ku ktorým má prístup viac ľudí,

neprihlasovať sa do súkromného účtu z verejných wifi sietí,

používať a aktualizovať antivírový program, ktorý chráni Váš počítač a mobilný telefón

používať bezpečné heslá, ktoré obsahujú minimálne jedno malé a jedno veľké písmeno, číslicu a špeciálny znak /napr.: Leto2018#

heslá si priebežne obnovujte

v heslách nepoužívajte mená Vašich detí, ani dátumy narodenia

pri zasielaní dokumentov poštou prelepte obálku lepiacou páskou a dokumenty nám posielajte výlučne doporučene

Záleží nám na tom, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí.
 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

zodpovedná osoba Erika Mudrá

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie