Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

Vrátenie daní z Rakúska
Zdieľať na Facebooku


Máte záujem o našu pomoc?
Ak máte záujem o vrátenie daní z Rakúska cez našu agentúru, zašlite nám objednávku spolu s potrebnými dokumentami. Objednávku nájdete tu ===>>> OBJEDNÁVKA

Alebo nás kontaktujte v klientskej zóne v sekcii SPRÁVY
 

Dokedy treba podať daňové priznanie z príjmov zo zahraničia na Slovensku?

Ak ste v r.2019 poberali zdaniteľné príjmy zo zahraničia, daňové priznanie na Slovensku je možné podať do konca septembra 2020, predĺženie lehoty však musíte oznámiť správcovi dane. Riadna lehota na podanie DP na Slovensku je 31.03.2020. Do tejto lehoty je potrebné podať daňové priznanie, alebo oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Kedy mám nárok na vrátenie zaplatenej dane zo zahraničia?

Ak ste v zahraničí poberali zdaniteľné príjmy a platili ste daň z príjmu, je možné, že Vám vznikol nárok na vrátene zaplatenej dane, alebo jej časti. V daňovom priznaní máte možnosť požiadať o daňový preplatok, alebo rôzne bonusy vyplácané ako negatívna daň. Ak ste pracovali len časť roka a nedosiahli ste hranicu zdaniteľného príjmu, je možné požiadať o celú sumu zaplatenej dane. Okrem daňového preplatku vzniká v niektorých prípadoch nárok na tzv. negatívnu daň, čo znamená, že táto položka Vám bude vyplatená aj v tom prípade, ak ste nemali žiadnu daňovú povinnosť. Môžete teda dostať viac, ako ste zaplatili. O vrátenie dane je možné požiadať na základe daňového priznania.

Mám povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku, ak som mal v minulom roku príjmy len zo zahraničia?

Rezident SR (občan, ktorý má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku) je povinný vysporiadať si v SR svoj celosvetový príjem, tzn. príjem plynúci zo zdrojov na území SR ako aj príjem zo zdrojov v zahraničí. Daňové priznanie je povinný podať v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie roku 2019 presiahli sumu vo výške 1 968,68 eura, resp. ak vykázal daňovú stratu. Povinnosť podať daňové priznanie má aj vtedy, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti presahujúce 1 968,68 eura, ak plynú zo zdrojov v zahraničí.
Odporúčame však podať DP na Slovensku aj v tom prípade, ak Vám nevznikla povinnosť podať DP. Pri uplatňovaní vrátenia dane zo zahraničia, ale aj pri uplatňovaní iných nárokov, napr. rodinných prídavkov, budete potrebovať potvrdenie o príjmoch zo slovenského DÚ a DÚ Vám toto potvrdenie môže vydať len na základe podaného DP. 

Dokedy treba požiadať o vrátenie dane z Rakúska?

O vrátenie daní z Rakúska je možné požiadať až 5 rokov spätne. 

Máte záujem o našu pomoc? Ak máte záujem o vrátenie daní z Rakúska cez našu agentúru, zašlite nám objednávku spolu s potrebnými dokumentami. Objednávku nájdete tu ===>>> OBJEDNÁVKA Alebo nás kontaktujte v klientskej zóne v sekcii SPRÁVY 

Informácie sú veľmi zjednodušené a neposkytujú kompletný výklad zákonov.
Každý prípad je potrebné riešiť individuálne.
(Posledná aktualizácia máj 2020)

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie