Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Zdieľať na Facebooku


Vážení klienti, svojou registráciou nám udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených v registračnom formulári v rozsahu Vaše meno a priezvisko, emailová adresa.

Z dovôdu zachovavania bezpečnosti, uchovávame logy pokusov o prihlásenie s IP adresu, DNS prekladom a údaje o prihlasovanom zariadení.

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Vaše osobné údaje spacúva firma
RAVION s.r.o.
IČO: 47035056 DIČ: 2023706190
Zapísaná v OR OS Košice I, vl. č. 31753/V

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov firme RAVION s.r.o., podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
- Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov.
- Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov.
- Súhlas udeľujem odo dňa registrácie na dobu neurčitú.
- Som si vedomý toho, že tento súhlas môžem podľa § 20 ods. 3 cit. zákona kedykoľvek písomne odvolať.

Práva dotknutých osôb:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek vyžadovať:

- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
- zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi svoje úradné doklady (originál/foto­kópia), môže požiadať o ich vrátenie,
- likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona pri ich spracúvaní,
- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Súvisiace články

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie