Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

Cenník rodičovský príspevok z Rakúska
Zdieľať na Facebooku


V prípade, že sa Vám narodilo dieťatko a jeden z rodičov dieťatka pracuje v Rakúsku, je možné, že budete mať nárok na plný rodičovský príspevok z Rakúska, alebo na doplatok k rodičovskému príspevku z iného štátu.

Nárok na plnú sumu rakúskeho rodičovského príspevku Vám môže vzniknúť vtedy, ak spĺňate všetky podmienky.

Nárok na doplatok z Rakúska k rodičovskému príspevku z iného štátu vznikne vtedy, ak je suma rakúskeho rodičovského príspevku vyššia, ako celková suma rodičovského príspevku poberaného z iného štátu.

U každého klienta je potrebné posúdiť všetky podmienky nároku individuálne.

Pomoc pri vybavovaní rodičovského príspevku pozostáva z týchto úkonov:

Služba č. 1

Konzultácia k rodičovskému príspevku

Cena konzultácie je 100eur. Konzultácia je možná až po obdržaní kompletných informácii od Vás. Faktúra bude vystavená po konzultácii, splatnosť faktúry je 7 dní. Službu č. 1 je možné objednať nezáväzne od ostatných služieb.

Preskúmanie Vašej rodinnej a pracovnej situácie a nároku na rakúsky rodičovský príspevok. Budeme k tomu od Vás potrebovať množstvo informácií a dokumentov. Je možné vypočítať približnú sumu, na ktorú budete mať nárok, ale vzhľadom k tomu, že počas troch až šiestich rokov, počas ktorých je na Slovensku nárok na rodičovský príspevok, sa môže zmeniť legislatíva, sumy jednotlivých dávok, Vaša rodinná, alebo pracovná situácia, táto nami vypočítaná suma bude len predbežná. Časom sa môže nárok na dávku z Rakúska zmeniť, alebo zaniknúť.

Po preskúmaní Vašich možností a prepočítaní predbežnej sumy, na ktorú by ste mali mať nárok z Rakúska v čase prepočtu, budete mať možnosť sa rozhodnúť, či požiadate o tieto dávky z Rakúska.

Prvá konzultácia nie je viazaná na povinnosť žiadať o dávky. V prvej konzultácii ide len o zhodnotenie Vašej súčasnej situácie, za podmienok platných v čase konzultácie. V prípade, že sa rozhodnete žiadať o dávky, môžete si o ne požiadať sami, alebo môžete požiadať o vypracovanie žiadosti a spracovanie potrebných dokumentov nás.

Vašu žiadosť o dávky spracujeme a odošleme do Rakúska len po obdržaní Vašej objednávky o službu č. 2

OTÁZKA:

Prečo si musím objednať aj konzultáciu k rodičovskému príspevku, keď som si objednal konzultáciu k prídavkom? Nie je to to isté?

ODPOVEĎ:

Rodinné prídavky a rodičovský príspevok sú dve úplne rozdielne dávky, ktoré sa žiadajú na rôznych úradoch a k obom treba spĺňať odlišné podmienky. Vybavovanie rodičovského príspevku je oveľa zložitejšie a podmienky sú oveľa prísnejšie a hrozia aj oveľa vyššie sankcie za nesplnenie povinností a tiež aj vrátenie už prijatého príspevku. Preto ak dokonale poznáte zákon a podrobnosti ohľadom rodičovského príspevku, nemusíte si u nás objednať konzultáciu. Pošlite nám všetky potrebné dokumenty, ktoré sú vyžadované k vybavovaniu rodičovského príspevku konkrétne vo Vašej rodinnej situácii a tiež nám oznámte ktorý variant si vyberáte a presné dátumy odkedy dokedy plánujete poberať rodičovský príspevok. V takom prípade Vám spracujeme Vaše dokumenty a odošleme ich do Rakúska na príslušný úrad. Ak Však nepoznáte príslušné zákony, a neviete nám poskytnúť dokumenty a informácie, ktoré sú potrebné, nemôžeme vybaviť Vašu žiadosť o rodičovský príspevok bez predchádzajúcej konzutácie. Len dôkladné poznanie zákona Vám zaručí tú najvyššiu sumu príspevku a vyhnete sa možným sankciám, či povinnosti vrátiť prijatý rodičovský príspevok v budúcnosti.

Služba č. 2

Skompletizovanie dokumentov a zaslanie žiadosti do Rakúska

Cena tejto služby je 100eur plus poštovné. Faktúra bude vystavená po odoslaní Vašich dokumentov do Rakúska. Splatnosť faktúry je 7 dní.

Služba č. 3

Konzultácia k písomnosti obdržanej z rakúskeho úradu v súvislosti so žiadosťou o rodičovský príspevok.

Cena tejto služby je 10 eur, faktúra je vystavená po konzultácii, splatná 7 dní.

Túto službu poskytujeme len našim klientom

Služba č. 4

Žiadosť o predĺženie lehoty na odpoveď

Cena 20eur plus poštovné. Faktúra je vystavená po konzultácii, splatná 7 dní.

V prípade, že Vás rakúsky úrad vyzve zdokladovať potrebné dokumenty do určitej lehoty, a viete, že túto lehotu nie je možné dodržať, je potrebné úrad požiadať o predĺženie lehoty na odpoveď. Treba počítať s dobou vybavenia dokumentu, ktorý od Vás rakúsky úrad žiada, ďalej s dobou doručenia zásielky, ktorá od času podania do času doručenia môže trvať aj viac, ako týždeň, a ak budeme Vaše dokumenty spracovávať my, treba počítať aj s dobou potrebnou na ich spracovanie, minimálne 7dní. Urgentné prípady spracúvame okamžite po doručení, ale nie vždy je to z objektívnych dôvodov možné. Preto ak Vám úrad stanovil príliš krátku dobu na odpoveď, je potrebné ho požiadať o predĺženie lehoty na odpoveď, aby sa predišlo zamietnutiu Vašej žiadosti, alebo ku komplikáciám.

Služba č. 5

Urgencia

Cena 30Eur plus poštovné Faktúra bude vystavená po odoslaní urgencie do Rakúska

V prípade, že ste príslušnému úradu zdokladovali všetky potrebné dokumenty a úrad nevydal rozhodnutie do 6 mesiacov, je možné podať urgenciu. Urgencia má zmysel len pri kompletnom zdokladovaní všetkých dokumentov nevyhnutných k schváleniu dávok.

Služba č. 6

Reklamácia Cena 70Eur, plus poštovné Faktúra za reklamáciu a poštovné bude vystavená po odoslaní reklamácie do rakúska

V prípade, že rakúsky úrad neprávom zamietol Vašu žiadosť o rodičovský príspevok, prípadne Vám schválil sumu v nesprávnej výške, je možné podať odvolanie, alebo reklamáciu v určitej lehote. K tomu, aby sme mohli napísať odvolanie, musíme poznať kompletnú situáciu, preto túto službu poskytujeme len klientom, ktorí od podania žiadosti až po rozhodnutie komunikovali s rakúskym úradom cez nás.

POZOR

Pokiaľ ste si rodičovský príspevok žiadali sami a nie ste spokojní s rozhodnutím rakúskeho úradu, môžeme skontrolovať Vašu situáciu a vysloviť náš názor, prípadne podať reklamáciu. V takom prípade je potrebné objednať si konzultáciu a zdokladovať kompletnú komunikáciu s príslušnými úradmi, vrátane všetkých písomností, emailov, podacích čísel atď. Keďže je dodatočné skúmanie už prebehnutých úkonov oveľa komplikovanejšie, ako skúmanie situácie pred podaním žiadosti, táto služba je samozrejme drahšia.

Klient, ktorý si rodičovský príspevok nevybavoval cez nás, mohol urobiť chyby, ktoré sa už nedajú opraviť. Niektoré chyby vedú ku kráteniu dávok, niektoré k pokute 1.300€ a niektoré k úplnému zamietnutiu dávok, niektoré aj k vráteniu už priznaných dávok. Preskúmanie takejto situácie je pre nás oveľa komplikovanejšie, a často aj naša námaha vyjde navnivoč, pretože väčšinou sa už chyby, ktoré urobil klient z nevedomosti, nedajú opraviť. Preto klientov, ktorí si začali vybavovať rodičovský príspevok sami, veľakrát musíme odmietať. V prípade, že nemáte inú možnosť a chcete nás požiadať o preskúmanie Vašej situácie, kontaktujte nás, podrobnosti dohodneme individuálne.


POSTUP OBJEDNANIA SLUŽBY

1/ Zaregistrujte sa do klientskej zóny

2/ Napíšte nám správu s Vašou požiadavkou

3/ My sa Vám ozveme a dohodneme podrobnosti

4/ Po obdržaní kompletných dokumentov z Vašej strany Vaše dokumenty spracujeme a posielame v čo najkratšom čase na príslušný rakúsky úrad. (1–7pracovných dní) (okrem PN a dovolenky)

Máte záujem o naše služby v súvislosti s vybavovaním rodinných prídavkov, alebo rodičovského príspevku z Rakúska?

Neviete na čo všetko máte v Rakúsku nárok?

Kontaktujte nás v klientskej zóne cez sekciu SPRÁVY, dohodneme podrobnosti

Aký je rozdiel medzi rodinnými prídavkami a rodičovským príspevkom? Ktoré z toho si mám objednať?

Rodinné prídavky sú dávky na deti od narodenia do 18 rokov, alebo deti študujúce, staršie ako 18 rokov.

Rodičovský príspevok je príspevok pre rodiča, ktorému sa narodilo dieťatko. Jeho poberanie je obmedzené od narodenia dieťatka do 1 – 3 rokov. Dĺžka poberania rod. príspevku v Rakúsku je rôzna a sumy sú tiež rôzne. Preto je potrebné vybrať ten najvýhodnejší variant, ktorý zodpovedá presne Vašej rodinnej situácii.

Pri poberaní rodičovského príspevku má rodič súčasne nárok aj na rodinné prídavky. Ak sa Vám teda narodilo dieťatko, alebo ste začali pracovať v Rakúsku, máte možnosť požiadať v Rakúsku za určitých podmienok o obe tieto dávky.

Nezabudnite, že každý, kto bol zamestnaný v Rakúsku , má možnosť požiadať aj o vrátenie daní a o bonusy na deti a na rodinu. Všetko Vám môžeme vybaviť.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie