Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

Cenník rodičovský príspevok z Rakúska
Zdieľať na Facebooku


V prípade, že sa Vám narodilo dieťatko a jeden z rodičov dieťatka pracuje v Rakúsku, je možné, že budete mať nárok na plný rodičovský príspevok z Rakúska, alebo na doplatok k rodičovskému príspevku z iného štátu.

Nárok na plnú sumu rakúskeho rodičovského príspevku Vám môže vzniknúť vtedy, ak spĺňate všetky podmienky.

Nárok na doplatok z Rakúska k rodičovskému príspevku z iného štátu vznikne vtedy, ak je suma rakúskeho rodičovského príspevku vyššia, ako celková suma rodičovského príspevku poberaného z iného štátu.

U každého klienta je potrebné posúdiť všetky podmienky nároku individuálne.

Pomoc pri vybavovaní rodičovského príspevku pozostáva z týchto úkonov:

Služba č. 1

Konzultácia k rodičovskému príspevku

Cena konzultácie je 100eur. Konzultácia je možná až po obdržaní kompletných informácii od Vás. Faktúra bude vystavená po konzultácii, splatnosť faktúry je 7 dní. Službu č. 1 je možné objednať nezáväzne od ostatných služieb.

Preskúmanie Vašej rodinnej a pracovnej situácie a nároku na rakúsky rodičovský príspevok. Budeme k tomu od Vás potrebovať množstvo informácií a dokumentov. Je možné vypočítať približnú sumu, na ktorú budete mať nárok, ale vzhľadom k tomu, že počas troch až šiestich rokov, počas ktorých je na Slovensku nárok na rodičovský príspevok, sa môže zmeniť legislatíva, sumy jednotlivých dávok, Vaša rodinná, alebo pracovná situácia, táto nami vypočítaná suma bude len predbežná. Časom sa môže nárok na dávku z Rakúska zmeniť, alebo zaniknúť.

Po preskúmaní Vašich možností a prepočítaní predbežnej sumy, na ktorú by ste mali mať nárok z Rakúska v čase prepočtu, budete mať možnosť sa rozhodnúť, či požiadate o tieto dávky z Rakúska.

Prvá konzultácia nie je viazaná na povinnosť žiadať o dávky. V prvej konzultácii ide len o zhodnotenie Vašej súčasnej situácie, za podmienok platných v čase konzultácie. V prípade, že sa rozhodnete žiadať o dávky, môžete si o ne požiadať sami, alebo môžete požiadať o vypracovanie žiadosti a spracovanie potrebných dokumentov nás.

Vašu žiadosť o dávky spracujeme a odošleme do Rakúska len po obdržaní Vašej objednávky o službu č. 2

Služba č. 2

Skompletizovanie dokumentov a zaslanie žiadosti do Rakúska

Cena tejto služby je 100eur plus poštovné. Faktúra bude vystavená po odoslaní Vašich dokumentov do Rakúska. Splatnosť faktúry je 7 dní.

Službu č. 2 nie je možné objednať bez služby č. 1. Po konzultácii a vzájomnej dohode spracujeme Vaše dokumenty, a odošleme Vašu žiadosť so všetkými potrebnými dokumentami do Rakúska.

Služba č. 3

Konzultácia k písomnosti obdržanej z rakúskeho úradu v súvislosti so žiadosťou o rodičovský príspevok.

Cena tejto služby je 10 eur, faktúra je vystavená po konzultácii, splatná 7 dní.

Služba č. 4

Žiadosť o predĺženie lehoty na odpoveď

Cena 20eur plus poštovné. Faktúra je vystavená po konzultácii, splatná 7 dní.

V prípade, že Vás rakúsky úrad vyzve zdokladovať potrebné dokumenty do určitej lehoty, a viete, že túto lehotu nie je možné dodržať, je potrebné úrad požiadať o predĺženie lehoty na odpoveď. Treba počítať s dobou vybavenia dokumentu, ktorý od Vás rakúsky úrad žiada, ďalej s dobou doručenia zásielky, ktorá od času podania do času doručenia môže trvať aj viac, ako týždeň, a ak budeme Vaše dokumenty spracovávať my, treba počítať aj s dobou potrebnou na ich spracovanie, minimálne 7dní. Urgentné prípady spracúvame okamžite po doručení, ale nie vždy je to z objektívnych dôvodov možné. Preto ak Vám úrad stanovil príliš krátku dobu na odpoveď, je potrebné ho požiadať o predĺženie lehoty na odpoveď, aby sa predišlo zamietnutiu Vašej žiadosti, alebo ku komplikáciám.

Služba č. 5

Urgencia

Cena 30Eur plus poštovné Faktúra bude vystavená po odoslaní urgencie do Rakúska

V prípade, že ste príslušnému úradu zdokladovali všetky potrebné dokumenty a úrad nevydal rozhodnutie do 6 mesiacov, je možné podať urgenciu. Urgencia má zmysel len pri kompletnom zdokladovaní všetkých dokumentov nevyhnutných k schváleniu dávok.

Služba č. 6

Reklamácia Cena 70Eur, plus poštovné Faktúra za reklamáciu a poštovné bude vystavená po odoslaní reklamácie do rakúska

V prípade, že rakúsky úrad neprávom zamietol Vašu žiadosť o rodičovský príspevok, prípadne Vám schválil sumu v nesprávnej výške, je možné podať odvolanie, alebo reklamáciu v určitej lehote. K tomu, aby sme mohli napísať odvolanie, musíme poznať kompletnú situáciu, preto túto službu poskytujeme len klientom, ktorí od podania žiadosti až po rozhodnutie komunikovali s rakúskym úradom cez nás.

POZOR

Klient, ktorý si rodičovský príspevok nevybavoval cez nás, mohol urobiť chyby, ktoré sa už nedajú opraviť. Niektoré chyby vedú ku kráteniu dávok, niektoré k pokute 1.300€ a niektoré k úplnému zamietnutiu dávok. Preskúmanie takejto situácie je pre nás oveľa komplikovanejšie, a často aj naša námaha vyjde navnivoč, pretože väčšinou sa už chyby, ktoré urobil klient z nevedomosti nedajú opraviť. Preto klientov, ktorí si začali vybavovať rodičovský príspevok sami, musíme odmietať. V prípade, že nemáte inú možnosť a chcete nás požiadať o preskúmanie Vašej situácie, kontaktujte nás, podrobnosti dohodneme individuálne.


POSTUP OBJEDNANIA SLUŽBY

1/ Zaregistrujte sa do klientskej zóny

2/ Napíšte nám správu s Vašou požiadavkou

3/ My sa Vám ozveme a dohodneme podrobnosti

4/ Po obdržaní kompletných dokumentov z Vašej strany Vaše dokumenty spracujeme a posielame v čo najkratšom čase na príslušný rakúsky úrad. (1–7pracovných dní) (okrem PN a dovolenky)

Máte záujem o naše služby v súvislosti s vybavovaním rodinných prídavkov, alebo rodičovského príspevku z Rakúska?

Neviete na čo všetko máte v Rakúsku nárok?

Kontaktujte nás v klientskej zóne cez sekciu SPRÁVY, dohodneme podrobnosti

Aký je rozdiel medzi rodinnými prídavkami a rodičovským príspevkom? Ktoré z toho si mám objednať?

Rodinné prídavky sú dávky na deti od narodenia do 18 rokov, alebo deti študujúce, staršie ako 18 rokov.

Rodičovský príspevok je príspevok pre rodiča, ktorému sa narodilo dieťatko, jeho poberanie je obmedzené od narodenia dieťatka do 1 – 3 rokov.

Pri poberaní rodičovského príspevku má rodič súčasne nárok aj na rodinné prídavky.

Nezabudnite, že každý, kto bol v Rakúsku zamestnaný, má možnosť požiadať aj o vrátenie daní a o bonusy na deti a na rodinu. Všetko Vám môžeme vybaviť.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie