Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

Dôchodok v Rakúsku
Zdieľať na Facebooku


Druhy dôchodku

- starobný
- predčasný
- invalidný
- vdovský
- vdovecký
- sirotský
- a iné

Výška starobného dôchodku závisí od rôznych okolností, napr. od počtu odpracovaných rokov a vymeriavacieho základu, z ktorého sa platilo dôchodkové poistenie.
Starobný dôchodok sa vypláca 14× ročne.
Okrem starobného dôchodku existujú v Rakúsku aj ďalšie druhy dôchodkov a dávok.


Príplatok za odkázanosť na opatrovanie

Stupeň 1: 157,30€
Stupeň 2: 290,00€
Stupeň 3: 451,80€
Stupeň 4: 677,60€
Stupeň 5: 920,30€
Stupeň 6: 1.285,20€
Stupeň 7: 1.688,90€


Z príplatku za opatrovanie sa neplatí daň ani zdravotné poistenie.
 

Príplatok za opatrovateľský personál


550€/mesiac pri 2 opatrovateľkách opatrujúcich v rámci živnosti
1.100€/mesiac pri 2 opatrovateľkách opatrujúcich ako zamestnankyne

Vyrovnávací doplatok

Pokiaľ výška dôchodku je nižšia ako suma životného minima, je možné požiadať o doplatok k dôchodku.

Garantované minimum pre rok 2017:

Samostatne žijúci dôchodca: 889,84€
Dvojica – manželia, partneri: 1.334,17€
Na každú ďalšiu osobu sa zvyšuje životné minimum o:
Dieťa s príjmom do 324,69€: 136,21€
Sirota do 24.roku: 324,69€
Úplná sirota do 24.roku: 487,53€
Sirota po 24.roku: 576,98€
Úplná sirota po 24.roku: 889,84€

Dôchodcovia s odpracovanými min.30rokmi majú nárok na minimálnu penziu vo výške 1.000€

Do odpracovaných rokov sa za určitých okolností môžu započítať aj roky odpracované v iných štátoch EÚ.
Podmienkou k nároku na dorovnanie je nie len trvalý pobyt v Rakúsku, ale aj zdržiavanie sa v Rakúsku. Pri pobyte mimo Rakúska viac ako 8týždňov v roku, odpadá nárok na dorovnávaciu dávku. Po návrate do Rakúska je možné o ňu opäť požiadať. Nárok na dôchodok nezaniká pobytom mimo Rakúska.
Vyrovnávacia dávka do výšky životného minima sa vypláca 14× ročne.

V prípade záujmu o naše služby nás KONTAKTUJTE

Vaše otázky:

Po akom dlhom čase odpracovanom v Rakúsku budem mať nárok na dôchodok z Rakúska?
Ak ste si platili dôchodkové poistenie v Rakúsku viac ako jeden rok, vznikne Vám nárok na alikvótnu čiastku rakúskeho dôchodku. Ak máte v At platené dôchodkové poistenie menej ako 1rok, zaplatené mesiace sa Vám nestratia, ale prirátajú sa k zaplateným slovenským mesiacom.

Kde mám podať žiadosť o dôchodok, ak žijem na Slovensku a v Rakúsku mám aktívnu živnosť ako opatrovateľka posledných 5 rokov, na Slovensku mám predtým odpracovaných 25r?
Žiadosť o dôchodok podávate na Slovensku.

Ako zdokladujem dobu živnosti (alebo zamestnania) v Rakúsku pre výpočet dôchodku?
Dobu dôchodkového poistenia nemusíte slovenskej sociálnej poisťovni zdokladovať. Sociálna poisťovňa si vyžiada príslušné potvrdenia z Rakúska. Odporúčame však archivovať si pracovné zmluvy, prípadne iné potvrdenia, ktoré preukazujú dobu pacovnej činnosti alebo živnosti v Rakúsku. Dôležité sú hlavne čísla poistenia atď.

(posledná aktualizácia január 2017)

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie