Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

Nezamestanosť
Zdieľať na Facebooku


Nezamestnanosť po skončení živnosti/zames­tnania v Rakúsku


Rozdiel medzi zamestncami a živnostníkmi v Rakúsku
- zamestnaci sú povinne poistení pre prípad nezamestnanosti
- živnostníci sa môžu dobrovoľne poistiť

Zamestnanci, alebo živnostníci, ktorým vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti z poistenia v Rakúsku môžu o túto dávku žiadať na Slovensku, ak po ukončení zamestnania/živ­nosti v At žijú na Slovensku.

Export dávky na územie Slovenskej republiky

Ak osoba splní podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti podľa právnych predpisov iného členského štátu EÚ, v prípade odchodu na územie Slovenskej republiky za účelom hľadania zamestnania si zachová nárok na túto dávku pri splnení vyššie uvedených podmienok. V tomto prípade potvrdzuje príslušný formulár a povoľuje export dávky v nezamestnanosti príslušná inštitúcia iného členského štátu EÚ, kde osoba získala nárok na dávku v nezamestnanosti. Po príchode do Slovenskej republiky sa osoba zaeviduje v službách zamestnanosti – na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v lehote určenej príslušnou inštitúciou členského štátu EÚ, kde osoba získala nárok na dávku v nezamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdí dátum, od ktorého sa osoba dala k dispozícii službám zamestnanosti v Slovenskej republike, na formulári, ktorým inštitúcia vyplácajúca dávku v nezamestnanosti povolila export tejto dávky. Potvrdený formulár potom predloží osoba pobočke Sociálnej poisťovne a tá ho zašle príslušnej inštitúcii služieb zamestnanosti členského štátu, z ktorého osoba odišla. Dávku v nezamestnanosti bude naďalej vyplácať príslušná inštitúcia členského štátu, kde osoba získala nárok na dávku v nezamestnanosti. Osoba bude mať však povinnosti voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenskej republiky. Ak sa vyskytnú akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nárok na dávku v nezamestnanosti, príslušná pobočka Sociálnej poisťovne o tom informuje príslušnú inštitúciu členského štátu, ktorá dávku v nezamestnanosti vypláca.
zdroj: Sociálna poisťovňa

Živnostník platiaci odvody v Rakúsku nemá automaticky nárok na peňažnú náhradu príjmu pri nezamestnosti.
Má však možnosť sa dobrovoľne poistiť.

V prípade záujmu o naše služby nás KONTAKTUJTE.

(posledná aktualizácia Január 2017)

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie