Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

OBJEDNÁVKA rodičovský príspevok z AT r.2020
Zdieľať na Facebooku


OBJEDNÁVKU STIAHNÚŤ TU ===>>> OBJEDNÁVKA 

V prípade, že máte záujem o našu pomoc so žiadosťou o rodičovský príspevok, alebo o jeho doplatok z Rakúska, platí nasledujúci cenník a podmienky:

.............­.............­.............­.............­.............­..........

1. Prvotná konzultácia, skompletizovanie dokumentov a zaslanie do Rakúska

= cena 140Eur + poštovné

– Prvotná konzultácia, pri ktorej zistíme Vašu rodinnú situáciu na základe vyplnenej objednávky a poskytneme Vám zoznam dokumetov, ktoré sú potrebné pri podaní žiadosti. Rôzne rodinné situácie vyžadujú zdokladovanie rôznych dokumentov, pri nezdokladovaní všetkých dokumentov je rodičovský príspevok krátený

V konzultácii neposkytujeme školenie ohľadom vybavovania dávok, nerobíme prepočet sumy, ktorú dostanete z At. Prepočet je možné urobiť až po úplnom ukončení rodičovského prispevku, kedy sú známe všetky vyplatené sumy.

.............­.............­.............­.............­.............­..........

Ak poberáte na dieťa rodičovský príspevok aj a Slovensku, z Rakúska máte vždy nárok len na DOPLATOK k slovenskému rodičovskému príspevku. Obdobia poberania príspevku nemusia byť súbežné. Vždy sa berú do úvahy dávky za celé obdobie poberania príspevku.

Ak máte nárok na doplatok k rodičovskému príspevku z Rakúska, môže nastať niekoľko situácií:

– doplatok k rodičovskému príspevku Vám schvália predbežne v nižšej sume a po dobratí kompletného príspevku na Slovensku Vám bude doplatená zvyšná suma z Rakúska.

– doplatok k rodičovskému príspevku Vám schvália, vyplatia Vám ho a po ukončení príspevku na Slovensku zistia, že ste poberali vyššiu sumu, než sa pôvodne predpokladalo, v takom prípade si od Vás z Rakúska vyžiadajú naspäť sumu vyplatenú navyše.

– na dorovnanie k rodičovskému príspevku síce máte nárok, ale suma doplatku je nulová, pretože na Slovensku ste dostali vyššiu sumu, než na akú by ste mali nárok v Rakúsku. Áno, aj takáto možnosť existuje.

Keďže kompletné sumy sú známe až po riadnom ukončení poberania príspevkov, vopred Vám nemôžeme vypočítať, na akú sumu doplatku z Rakúska budete mať nárok. Môžeme Vás informovať len predbežne, podľa informácií, ktoré sú známe v súčasnosti, tento vypočet však nebude presný, sumy sa v priebehu času môžu výrazne zmeniť.

.............­.............­.............­.............­.............­.............­..

2. Skompletizovanie a odoslanie dokumentov príslušnej inštitúcii

Sú dva druhy dokumetov:

= dokumenty, ktoré sú k podaniu žiadosti nevyhnutné, aby neboli krátené dávky

= a dokumenty, ktoré je možné doposlať neskôr, napr. z toho dôvodu, že v čase podania žiadosti ešte nie je možné ich zdokladovať z objektívnych dôvodov

Vašu žiadosť môžeme zaslať až po obdržaní všetkých nevyhnutných dokumentov od Vás, pretože chýbajúci povinný dokument môže spôsobiť krátenie dávok.

Dokumenty, ktoré nie sú nevyhnutné k žiadosti nám môžete poslať neskôr, keď budú k dispozícii. Za ich dodatočné odoslanie na príslušný úrad si učtujeme poplatok podľa aktuálneho cenníka, plus poštovné. Splatné do 7dní.

.............­.............­.............­.............­.............­.............­.........

3. Dodatočná konzultácia

Poskytujeme v prípade, že z rakúskeho úradu obdržite odpoveď, ktorú budete chcieť s nami prekonzultovať.

Poznámka: rakúsky úrad si od Vás bude postupne dožiadavať ďalšie potvrdenia, ktoré sa doposielajú priebežne, vždy na výzvu úradu. Je možné, že si úrad dožiada zaktualizovať dokumenty len raz, ale podľa našich skúseností si úrad dožiadava ďalšie dokumenty počas obdobia čakania na schválenie dávok, ale aj počas poberania dávok. Je to bežný postup úradov, nakoľko ide o situáciu riešenú medzi dvoma krajinami, úrady si teda overujú aktuálnu situáciu priebežne, nie jednorazovo.

Každý list, ktorý Vám po odoslaní Vašej žiadosti odošle rakúsky úrad s Vami prekonzultujeme.

Pri tejto konzultácii nejde o doslovný písomný preklad dokumentov, ale o oboznámenie klienta s obsahom dokumentu a o usmernenie, čo si rakúsky úrad dožiadal, prečo, a v akej forme má byť dožiadaný dokument, prípadne o vysvetlenie inej informácie, ktorú rakúsky úrad oznamuje klientovi. V týchto dokumentoch sú poväčšine len všeobecné informácie a pojmy, ktoré neobsahuje ani prekladový slovník, ale na základe našich skúseností vieme, o čo ide a ako presne treba postupovať.

.............­.............­.............­.............­.............­.............­.........

Proces schvaľovania dávok môže trvať niekoľko mesiacov, dobu schvaľovania nemôžeme z našej strany nijako ovplyvniť, môžeme však na žiadosť klieta poslať výzvu o urýchlenie, prípadne komunikovať s úradom na žiadosť klienta, alebo poslať sťažnosť atď.

Každá komunikácia s rakúskym úradom na žiadosť klienta je spolplatnená

v prípade komunikácie cez poštu je k cene pripočítané poštovné.

.............­.............­.............­.............­.............­.............­............

Ak bola Vaša žiadosť o rodičovský príspevok neprávom zamietnutá, alebo Vám nebola vyplatená správna suma, je možné poslať odvolanie. Odvolanie posielame len k prípadom, ktoré sme s úradmi konzultovali počas celej doby len my. Odvolanie nemôžeme podať k takém rozhodnutiu úradu, ktoré bolo vydané na základe komunikácie samotného klienta s úradom, prípadne s pomocou inej osoby na žiadosť kienta, ktoré bolo uskutočnené mimo nás. A to z toho dôvodu, že v takom prípade nemáme k dispozícii všetky podklady potrebné k úspešnému odvolaniu.

.............­.............­.............­.............­.............­.............­...........

Naše služby sú splatné do 7 dní, číslo účtu je uvedené na objednávke

OBJEDNÁVKU STIAHNÚŤ TU ===>>> OBJEDNÁVKA

Po kliknutí na objednávku sa Vám objednávka a plná moc uloží vo Vašom počítači, alebo mobile. Následne ju vyplňte, vytlačte, podpíšte a pošlite nám ju s priloženými dokumentami.

Všetky dokumenty nám pošlite na korešpondenčnú adresu uvedenú v kontaktoch.
Súvisiace články

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie