Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

Rodičovský príspevok
Zdieľať na Facebooku


Rodičovský príspevok v Rakúsku

VARIANT PAUŠÁL:

Dĺžku poberania príspevku (POČET DNÍ) si môžete vybrať sami podľa tabuľky.
Suma rodičovského príspevku na deň je rôzna, v závislosti od počtu dní, ktoré si sami vyberiete.

Maximálna celková suma príspevku
pre jedného rodiča (pre všetky modely) činí 12.366,20€
pre oboch rodičov je maximálna suma príspevku 15.449,28€.

Základný (najkratší) model poberania príspevku je:
jeden rodič 365 dní + druhý rodič 91 dní = 456 dní spolu
maximálne do 12teho, resp. 15teho mesiaca veku dieťaťa
Pre tento model je denná suma príspevku 33,88€

Pri dlhších modeloch sa primerane skracuje výška dennej sumy príspevku.

Maximálna doba poberania príspevku je:
851 dní (jeden rodič) + 212 dní (druhý rodič) = spolu 1063 dní
maximálne do 28teho, resp. 35teho mes. veku dieťaťa
Denná suma príspevku pre tento (najdlhší) model je 14,53€

Nárok na príspevok sa nepredlžuje o tie dni, pri ktorých nárok na príspevok zanikol. VARIANT ZÁVISLÝ OD VÝŠKY PRÍJMU

Výška príspevku pri variante závislom od výšky príjmu:

80% z Wochengeld, max. 2000€ /mesačne

VIACDETNÝ PôROD

Pri viacdetnom pôrode je na jedno dieťa 100% nárok a na každé ďalšie dieťa 50% plnenie podľa vybraného paušálneho variantu. Pri variante závislom od výšky príjmov nie je príplatok za viacdetný pôrod.

POZOR!

Ak nie sú predložené všetky zákonom stanovené podklady, RP sa kráti!!!.

PRÍPLATOK K RODIČOVSKÉMU PRÍSPEVKU

Nárok na príplatok k rodičovskému príspevku majú rodičia, ktorých príjem nepresiahol stanovené hranice pre vyplatenie príplatku.
Výška príplatku je 6,06€/deň.
Dĺžka vyplácania príplatku je max 365 dní a len počas nároku na rodičovský príspevok.

POBERANIE RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU OBOMA RODIČMI:

RP môžu poberať obaja rodičia, za určitých okolností aj súčasne.
Rodičia sa môžu 2× vystriedať, čo znamená, že RP môžu poberať v troch blokoch. Jeden blok nesmie trvať menej ako 2 mesiace (61dní).

RODINNÝ BONUS
Výška bonusu: 22,60€/denne

PARTNERSKÝ BONUS

Výška bonusu: 500€ pre každého rodiča zvlášť.

Nárok na bonusy vzniká len za určitých podmienok.

HRANICE PRÍJMU

Popri poberaní rakúskeho rodičovského príspevku a príplatku k rod.príspevku môže byť poberateľ príspevku zamestný a mať vlastné príjmy.

Výška príjmu popri poberaní paušálneho modelu rodičovského príspevku je obmedzená.
Všeobecne sa udáva limit 16.200€/rok ALEBO individuálna hranica.

Ide však o hrubý alebo čistý príjem?
Toto číslo neznamená ANI hrubý, ANI čistý príjem.
Je to výsledok súčtu príjmov vynásobený koeficientom. Ktoré položky mzdy, alebo iných príjmov sa do tohto limitu započítavajú, ktoré sa nezapočítavajú, k tomu bola vydaná 20 stranová príručka, preto to tu neuvádzame. Pokiaľ bol pred poberaním rodičovského príspevku Váš príjem vyšší ako tento limit, môžete mať počas poberania príspevku nárok aj na vyšší limit. Limit je poberateľ povinný si vypočítať sám. Úrady príjmy dodatočne kontrolujú. Pokiaľ ste počas poberania príspevku presiahli povolený limit príjmu, budete musieť vyplatený príspevok, alebo jeho časť vrátiť. Ak by Váš príjem prekročil povolený limit napr. len v jednom mesiaci (alikvótna čiastka), je možné sa za tento mesiac rodičovského príspevku vzdať.
Do príjmov sa neberú do úvahy len peňažné príjmy zo zamestnania alebo živnosti, ale aj nepeňažné výhody, ako napr. poskytnuté ubytovanie, auto, atď; a tiež rôzne iné príjmy plynúce zo zdrojov mimo pracovnej činnosti.
Poberateľ má možnosť uplatniť si vyšší limit (individuálna hranica), ak jeho predchádzajúci príjem, pred poberaním rodičovského príspevku dosahoval vyššiu sumu ako 16.200€. 


VÝNIMKA Z PLATENIA ODVODOV PRE OPATROVATEĽKY – živnostníčky v Rakúsku
Počas poberania rodičovského príspevku z At môžu ekonomicky aktívne živnostníčky požiadať o výnimku z platenia odvodov. Výnimka im môže byť priznaná od 1.januára v roku, v ktorom o túto výnimku požiadajú.
WOCHENGELD (materké) PRE PRE OPATROVATEĽKY – živnostníčky v Rakúsku
Pre rok 2017 je suma Wochengeld vo výške 53,96€/denne
Nárok Wochengeld vzniká 8 týždňov pred predpokladaným pôrodom a trvá 8, resp. 12 týždňov po pôrode.
Máte záujem o našu pomoc? Kontaktujte nás: KONTAKT
Vaše otázky

Mám nárok na rodičovský príspevok z Rakúska, ak som zamestnaný v At a dieťa aj manželka žijú na Slovensku? Pri splnení určitých podmienok môžete mať nárok na poberanie rodičovského príspevku z AT, máte možnosť aj ďalej pracovať na plný úväzok.S dieťaťom nemusíte zostať doma. Musia však byť splnené všetky podmienky podľa zákona. Výška príspevku a dĺžka poberania záleží od Vami vybranej varianty.
Môže o rodičovský príspevok z Rakúska požiadať aj moja priateľka s ktorou máme dieťa, ak nikdy v Rakúsku nepracovala? Ja som živnostník v Rakúsku, trvalý pobyt máme všetci na Slovensku. Áno, pri splnení všetkých podmienok podľa zákona má možnosť požiadať o rodičovský príspevok v AT aj Vaša priateľka. 

Informácie sú veľmi zjednodušené a neposkytujú kompletný výklad zákonov.
Každý prípad je potrebné riešiť individuálne.
(Posledná aktualizácia nov.2018)

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie