Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

Rodičovský príspevok
Zdieľať na Facebooku


Rodičovský príspevok v Rakúsku pre rok 2016 – varianty

POZOR! od 1.3.2017 nastávajú výrazné zmeny!
Predbežné informácie o ZMENÁCH v r. 2017

Paušálne varianty:
Variant 30+6   14,53€ /deň (cca 436€ /mes.)
Variant 20+4   20,80€ /deň (cca 624€ /mes.)  
Variant 15+3   26,60€ /deň (cca 800€ /mes.)  
Variant 12+2   33,00€ /deň (cca 1.000€ /mes)  

Variat závislý od výšky príjmu
Variant 12+2   80% z príjmu, max. 2000€ /mesačne    

Pri viacdetnom pôrode je na jedno dieťa 100% nárok a na každé ďalšie dieťa 50% plnenie podľa vybraného paušálneho variantu. Pri variante závislom od výšky príjmov nie je príplatok za viacdetný pôrod.

Pozor! Ak nie sú predložené všetky zákonom stanovené podklady, RP sa kráti na polovicu!!! Pri variante závislom od výšky príjmu sa kráti o 16,50€/deň.

V Rakúsku máte na výber rodičovský príspevok v rôznych variantoch.
Existujú 4 paušálne varianty RP nezávislé od predchádzajúceho príjmu poberateľa a 1 variant závislý od výšky predchádzajúceho príjmu poberateľa.
RP môžu poberať obaja rodičia, nie však súčasne.
Variant 30+6 napr. znamená, že jeden rodič dieťaťa má nárok na poberanie RP do 30tich mesiacov veku dieťaťa, druhý rodič má nárok na poberanie príspevku ďalších 6 mesiacov. Obaja rodičia teda môžu dostávať rodičovský príspevok až do 36tich mesiacov veku dieťaťa. Výška príspevku pri tomto variante je 14,53€ na deň, teda cca 436€ na mesiac, pri 30 dňovom mesiaci. Rodičia sa môžu 2× vystriedať, čo znamená, že RP môžu poberať v troch blokoch. Jeden blok nesmie trvať menej ako 2 mesiace.
O zmenu je potrebné požiadať 4–6 týždňov vopred.
V prípade, že poberáte rodičovský príspevok na Slovensku, Rakúsko vyplatí rozdiel medzi celkovou výškou slovenského a rakúskeho rodičovského príspevku.

Hranice príjmu
Popri poberaní rakúskeho rodičovského príspevku môže poberateľ príspevku poberať aj iné príjmy.
Výška príjmu popri poberaní rodičovského príspevku je obmedzená. Všeobecne sa udáva hranica 16.200€/rok ALEBO individuálna hranica.

Ide však o hrubý alebo čistý príjem?
Toto číslo neznamená ANI hrubý, ANI čistý príjem.
Je to výsledok súčtu príjmov vynásobený koeficientom 1,3. Ktoré položky z príjmov sa započítavajú, ktoré sa nezapočítavajú, k tomu bola vydaná 20 stranová príručka, preto to tu neuvádzame. Pokiaľ bol pred poberaním rodičovského príspevku Váš príjem vyšší ako táto hranica, môžete mať počas poberania príspevku nárok aj na vyššiu hranicu príjmu. Hranicu príjmu je poberateľ povinný si vypočítať sám. Úrady príjmy dodatočne kontrolujú. Pokiaľ ste počas poberania príspevku presiahli povolenú hranicu, budete musieť vyplatený príspevok vrátiť. Ak by Váš príjem prekročil povolenú hranicu napr. len v jednom mesiaci (alikvótna čiastka), je možné sa za tento mesiac rodičovského príspevku vzdať.
Do príjmov sa neberú do úvahy len peňažné príjmy zo zamestnania alebo živnosti, ale aj nepeňažné výhody, ako napr. poskytnuté ubytovanie, auto, atď; a tiež rôzne iné príjmy plynúce zo zdrojov mimo pracovnej činnosti.

Máte záujem o našu pomoc?
Kontaktujte nás


Vaše otázky

Mám nárok na rodičovský príspevok z Rakúska, ak som zamestnaný v At a dieťa aj manželka žijú na Slovensku? Pri splnení určitých podmienok môžete mať nárok na poberanie rodičovského príspevku z AT, máte možnosť aj ďalej pracovať na plný úväzok.S dieťaťom nemusíte zostať doma. Musia však byť splnené všetky podmienky podľa zákona. Výška príspevku a dĺžka poberania záleží od Vami vybranej varianty.Môže o rodičovský príspevok z Rakúska požiadať aj moja priateľka s ktorou máme dieťa, ak nikdy v Rakúsku nepracovala? Ja som živnostník v Rakúsku, trvalý pobyt máme všetci na Slovensku.
Áno, pri splnení všetkých podmienok podľa zákona má možnosť požiadať o rodičovský príspevok v AT aj Vaša priateľka.

Informácie sú veľmi zjednodušené a neposkytujú kompletný výklad zákonov.
Každý prípad je potrebné riešiť individuálne.
(Posledná aktualizácia január 2017)
Súvisiace články

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie