Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

OBJEDNÁVKA Vrátenie daní z Rakúska - zamestnanec
Zdieľať na Facebooku


Pokyny k objednávke – Žiadosť o daňové priznanie v Rakúsku


Objednávka, plnomocenstvo, E9, cenník na stiahnutie tu

Po kliknutí na objednávku sa Vám objednávka a plná moc uloží vo Vašom počítači, alebo mobile. Následne ju vyplňte, vytlačte, podpíšte a pošlite nám ju s priloženými dokumentami.Všetky dokumenty nám pošlite v origináloch, resp. kópiách poštou na korešpondenčnú a­dresu

Erika Mudrá, Ravion sro, Húskova 3, 040 23 Košice

Spolu s objednávkou nám pošlite:
- Plná moc – úradne overený podpis – originál
- Podpísaná objednávka, dotazník, cenník = originál
- Kópia OP
- Ecard – kópia
- Lohnzettel od všetkých zamestnávateľov (ak ho nemáte, môžeme ho pre Vás za poplatok vyžiadať, uveďte do objednávky)
- Formulár E9
- Potvrdenie od zamestnávateľa o preplatenom cestovnom a nájomnom
- Potvrdenie o ostatných zdaniteľných príjmoch (Buak, maródka z At atď.)
- Ostatné formuláre – podpísané

Ak ste mali nárok na rodinné prídavky v Rakúsku aspoň 7 mesiacov v roku:
- ecard všetkých členov rodiny, ktorí ju majú – kópia
- Sobášny list – kópia
- Rodné listy detí – kópia
- Potvrdenie o rodinných prídavkoch z Rakúska za obdobie, za ktoré žiadate preplatok
- Formulár E9 partner/ka
Ak bol Váš hrubý príjem vyšší ako 11tisíc eur
- Denník jázd z domu zo Svk do práce a naspäť / z ubytovne do práce a naspäť
- Potvrdenia o zaplatenom nájme bytu/izby
- Iné výdavky

Poznámky k potrebným dokumentom
Všetky potvrdenie sa týkajú obdobia, za ktoré sa podáva DP

Lohnzettel
vydá Vám ho zamestnávateľ po ukončení kalendárneho roka, resp. po ukončení sezóny, alebo pracovného pomeru. Ak Vám ho zamestnávateľ nevydal, je potrebné si ho vyžiadať.

Formulár E9
Ak ste daňovým rezidentom Slovenskej Republiky, je potrebné podať daňové priznanie aj na Slovensku a zároveň si vyžiadať formulár E9, ktorý je potrebné poslať na DÚ už vyplnený.
SK DÚ Vám ho zašle naspäť cca do mesiaca.
Tento formulár od Vás potrebujeme v origináli, za každý rok, za ktorý žiadate vrátenie daní.
K tomu, aby Vám SK DP potvrdil formulár, potrebuje Vaše daňové priznanie za daný rok
Ak Vám ho máme vyžiadať my, uveďte to v objednávke a priložte kópiu slovenského DP a podpísaný formulár E9.

Formulár E9 môžeme vyžiadať za Vás až po podaní slovenského DP. Ak máte záujem o službu vyžiadanie formulára E9, žiadosť o túto službu uveďte v objednávke a zároveň nám pošlite kópiu slovenského DP.
Súvisiace články

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie